Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, Den offentliga sektorn 2007

  Miljon euro Kvoten till BNP, %
Ändamål    
G0 Alla ändamåler 84 979 47,3
G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi - och skatteförvaltning, utrikeförvaltning 2 518 1,4
G0102 Internationellt ekonomiskt bistånd 556 0,3
G0103 Allmänna förvaltningtjänster 4 299 2,4
G0104 Grundforskning 819 0,5
G0105 Allmän offentlig förvalting, forskning och utveckling 0 0,0
G0106 Övrig allmän offentlig förvaltning 35 0,0
G0107 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 2 875 1,6
G0108 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorna inom den offentliga sektorn 0 0,0
G0201 Militärt försvar 2 321 1,3
G0202 Civilt försvar 47 0,0
G0203 Internationellt militärt bistånd 126 0,1
G0204 Försvar, forskning och utveckling 0 0,0
G0205 Övrigt försvar 13 0,0
G0301 Polisverksamhet 923 0,5
G0302 Brand - och räddningsverksamhet 490 0,3
G0303 Rättskipning 435 0,2
G0304 Kriminalvård 225 0,1
G0305 Samhällskydd och rättsskipning, forskning och utveckling 0 0,0
G0306 Övrigt samhällskydd och rättsskipning 170 0,1
G0401 Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadfrågor 1 163 0,6
G0402 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 1 930 1,1
G0403 Bränsle och energi 39 0,0
G0404 Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet 165 0,1
G0405 Transporter 3 643 2,0
G0406 Kommunikationer 33 0,0
G0407 Andra näringsgrenar 0 0,0
G0408 Näringslivfrågor, forskning och utveckling 727 0,4
G0409 Övriga ekonomiska frågor 199 0,1
G0501 Avfallshantering 167 0,1
G0502 Hantering av avloppsvatten 0 0,0
G0503 Föroreningsbekämpning 170 0,1
G0504 Skydd av biologisk mångfald och landskap 61 0,0
G0505 Miljöskydd, forskning och utveckling 56 0,0
G0506 Övrigt miljöskydd 148 0,1
G0601 Bostadsförsörjning -18 -0,0
G0602 Samhällsutveckling 451 0,3
G0603 Vattenförsörjning 31 0,0
G0604 Gatubelysning 0 0,0
G0605 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling, forskning och utveckling 0 0,0
G0606 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 165 0,1
G0701 Medicinska produkter, apparater och anordningar 1 153 0,6
G0702 Öppen sjukvård 5 188 2,9
G0703 Sluten sjukhusvård 4 960 2,8
G0704 Folkhälsovård 36 0,0
G0705 Hälso- och sjukvård, forskning och utveckling 169 0,1
G0706 Övrig hälso- och sjukvård 398 0,2
G0801 Fritids- och idrottsverksamhet 787 0,4
G0802 Kulturell verksamhet 870 0,5
G0803 Radio-, TV- och förlagsverksamhet 14 0,0
G0804 Religiös verksamhet och annan samhällsverksamhet 309 0,2
G0805 Fritidsverksamhet, kultur och religion, forskning och utveckling 2 0,0
G0806 Övrig fritidsverksamhet, kultur och religion 3 0,0
G0901 Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning årskurs 1-6 2 030 1,1
G0902 Grundskoleutbildning årskurs 7-9 och gymnasieutbildning 4 696 2,6
G0903 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning 0 0,0
G0904 Högskoleutbildning 2 891 1,6
G0905 Ej nivåbestämd utbildning 435 0,2
G0906 Stödtjänster till utbildning 37 0,0
G0907 Utbildning, forskning och utveckling 0 0,0
G0909 Övrig utbildning 261 0,1
G1001 Sjukdom och funktionshinder 7 588 4,2
G1002 Ålderdom 15 969 8,9
G1003 Efterlevande 1 287 0,7
G1004 Familj och barn 4 535 2,5
G1005 Arbetslöshet 3 764 2,1
G1006 Boende 431 0,2
G1007 Övrig social utsatthet 1 066 0,6
G1008 Social trygghet, forskning och utveckling 29 0,0
G1009 Övrigt, social trygghet 1 089 0,6

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 4.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2007, Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, Den offentliga sektorn 2007 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2007/jmete_2007_2009-02-04_tau_001_sv.html