Publicerad: 29.1.2010

De offentliga utgifternas BNP-förhållande började öka år 2008

År 2008 var den offentliga sektorns totala utgifter 49,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP). År 2007 var förhållandet 47,3 procent. Att BNP-förhållandet började öka år 2008 berodde både på att de totala utgifterna ökade snabbare än föregående år och i synnerhet på att ökningen av BNP avtog. Åren 2006 och 2007 minskade de totala utgifternas BNP-förhållande jämfört med året innan. De totala utgifterna inom den offentliga sektorn ökade med 7,3 procent år 2008.

År 2008 var den största huvudgruppen för offentliga utgifter socialskyddet. Utgifterna var 20,4 procent i förhållande till BNP. Näst mest användes för hälsovård, dvs. 7,1 procent i förhållande till BNP. År 2008 var socialskyddets andel 41,3 procent av de totala utgifterna och hälsovårdens 14,3 procent. Utbildningens andel av de totala utgifterna var 12 procent.

Med den offentliga sektorns totala utgifter avses här den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter. Kapitalutgifterna, kapitaltransfereringarna och andra löpande transfereringar mellan offentliga sammanslutningar har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. I det här offentliggörandet finns ändringar i hela tidsserien 1990–2008 när det gäller statistiken över den offentliga sektorns utgifter efter ändamål. Statistiken bygger på uppgifter i nationalräkenskaperna, vilket innebär att revideringen av räkenskapernas tidsserie som publiceras 29.1.2010 också ändrar utgifterna efter ändamål. En detaljerad tidsserie finns i databastabellerna.

Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2007–2008

  Miljon euro Kvoten till BNP, %
Ändamål År    
G0 Alla ändamåler 2007 84 901 47,3
2008 91 121 49,5
G01 Allmän offentlig förvaltning 2007 11 223 6,3
2008 12 191 6,6
G02 Försvar 2007 2 507 1,4
2008 2 770 1,5
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2007 2 240 1,2
2008 2 451 1,3
G04 Näringslivfrågor 2007 7 910 4,4
2008 8 672 4,7
G05 Miljöskydd 2007 589 0,3
2008 586 0,3
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 2007 607 0,3
2008 778 0,4
G07 Hälso- och sjukvård 2007 11 911 6,6
2008 13 005 7,1
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2007 1 937 1,1
2008 2 079 1,1
G09 Utbildning 2007 10 330 5,8
2008 10 935 5,9
G10 Social trygghet 2007 35 647 19,9
2008 37 654 20,4

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2008/jmete_2008_2010-01-29_tie_001_sv.html