Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2014, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
Insatsförbrukning 23 633 5 977 16 488 1 168
Utbetalda löner och kollektiva avgifter 29 161 6 935 21 649 577
Subventioner 2 689 2 282 407 -
Kapitalutgifter 2 557 2 469 133 45
Sociala förmåner 45 885 4 589 4 259 37 037
Andra löpande transfereringar 6 061 31 585 1 283 3 187
Bruttoinvestering och nettoanskaffning av mark och andra icke producerade tillgångar 8 420 3 838 4 666 -84
Kapitaltransfereringar 674 806 42 17
Övriga utgifter 161 134 9 18
Totalutgifter 119 241 58 615 48 936 41 965
1) Offentliga sektorns (S13) kapitalutgifter, löpande transfereringar, kapitaltransfereringar och totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2014, Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2014, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_tau_003_sv.html