Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2016, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 120 805 59 326 48 759 44 028
G01 Allmän offentlig förvaltning 17 410 13 271 8 382 77
G02 Försvar 2 822 2 822
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 561 2 076 519
G04 Näringslivfrågor 9 790 6 965 3 158
G05 Miljöskydd 499 330 186
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 678 430 274
G07 Hälso- och sjukvård 15 584 6 435 12 868 2 466
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 3 112 1 488 1 881
G09 Utbildning 13 063 7 195 8 590 1 049
G10 Social trygghet 55 286 18 314 12 901 40 436
1) Offentliga sektorns totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2016, Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2016, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tau_001_sv.html