Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet

Prisindex för offentliga utgifter 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor