Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet

Prisindex för offentliga utgifter 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden