Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 2:a kvartalet

Prisindex för offentliga utgifter 2009, 3:e kvartalet

2009
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor