Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 2:a kvartalet

Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2000=100:

kvartal, index 2008 2009 1)
2008 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 Q1 Q2 Q3 Q4
1. Driftskostnader 131,5 129,2 131,0 132,1 133,5 134,0 133,1 133,0 134,1 135,8
1.1. Personalkostnader 137,5 135,0 136,7 137,9 140,3 141,5 140,3 140,1 141,7 144,0
1.1.1. Löner och arvoden 134,7 132,3 133,9 135,1 137,4 139,5 137,6 138,3 139,9 142,2
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 147,1 144,4 146,2 147,6 150,1 148,6 149,5 146,4 148,1 150,5
1.1.3. Betalda pensioner 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4
1.2. Köp av varor och tjänster 127,8 125,7 127,8 128,6 129,2 129,2 128,4 128,5 129,2 130,6
1.2.1. Material, förnödenheter och v 119,8 117,6 120,7 121,2 119,7 119,0 118,5 119,2 119,0 119,5
1.2.2. Köp av tjänster 129,9 127,8 129,6 130,5 131,6 131,7 130,9 130,9 131,8 133,4
1.3. Övriga driftskostnader 125,1 122,9 124,6 125,8 127,2 127,9 127,0 127,4 128,1 129,3
1.4. Avskrivningar och nedskrivninga 110,1 109,1 110,2 110,8 110,4 106,4 108,0 106,9 105,9 105,1
2. Investeringsutgifter 235,1 230,4 247,1 232,8 230,0 205,7 197,2 202,5 203,7 219,3
3. Finansieringsutgifter 97,0 94,7 96,2 99,2 98,0 65,1 82,6 65,6 58,0 54,2
Affärsverken 127,5 125,5 128,1 128,3 128,3 125,7 125,6 125,2 125,3 126,7
Totalt, inkl. Affärsverken 131,9 129,7 131,7 132,5 133,8 133,6 132,8 132,7 133,6 135,4
Totalt, oräknad affärsverken 132,2 129,9 131,9 132,8 134,2 134,1 133,3 133,2 134,1 135,9
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 11.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2009, Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2000=100: . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2009/04/jmhi_2009_04_2010-02-11_tau_001_sv.html