Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 4.6.2012

Prisindexet för statliga utgifter steg med 3,6 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 4,6 procent under det första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 3,6 procent under det första kvartalet 2012 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 4,6 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 1:a kvartalet 2012

Index (2005=100) Indextal 1) Förändrings-%
2010–2011
1)
Förändrings-%
I/2011–I/2012
1)
Statsekonomin 120,2 3,0 3,6
Kommunalekonomin 123,7 3,4 4,6
Kommuner 123,5 3,4 4,5
Samkommuner 124,4 3,8 4,7
Prisindex för den kommunala basservicen 125,3 3,3 4,7
1) Preliminär

Ökningen i prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på att transfereringarna ökade samt på att lönerna och övriga personalkostnader steg. Ökningen av prisindexet berodde också på att priserna på varor och tjänster steg samt att de utbetalda pensionerna ökade. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att priserna på varor och tjänster steg samt på att personalkostnaderna ökade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2012/01/jmhi_2012_01_2012-06-04_tie_001_sv.html