Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2005=100

kvartal, index 2012 1) 2013 1)
2012 I II III IV I
0 Totalt, exkl. affärsverken 124,2 124,1 124,2 124,1 124,3 125,5
11 Allmän förvaltning 125,2 125,1 125,2 125,1 125,3 126,6
12 Social- och hälsovård 125,3 125,0 125,2 125,3 125,5 126,8
121 Socialvård 125,0 124,9 125,0 124,9 125,0 126,3
122 Hälsovård 125,5 125,1 125,4 125,5 125,8 127,2
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 123,7 123,5 123,7 123,7 123,8 124,8
131 Undervisningsverksamhet 123,9 123,7 123,9 124,0 124,1 125,0
132 Kulturverksamhet 122,3 122,2 122,4 122,3 122,4 123,5
14 Övriga tjänster 119,3 119,5 119,6 118,9 119,2 120,0
15 Affärsverksamhet 120,9 120,9 121,2 120,5 121,1 121,9
4 Affärsverken 120,3 120,5 120,3 120,2 120,3 121,2
SSS Totalt, inkl. affärsverken 123,8 123,7 123,9 123,8 124,0 125,1
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 09 1734 3369, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/01/jmhi_2013_01_2013-06-05_tau_002_sv.html