Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100

Kvartal, index 2012 2013 1)
2012 I II III IV I II
01 Allmän förvaltning 124,1 122,5 124,2 124,6 125,1 125,0 126,6
02 Utrikesministeriet 117,3 116,8 117,4 117,5 117,7 119,7 120,3
03 Inrikesministeriet 124,6 123,2 124,9 125,0 125,3 125,0 127,0
031 Polisen 124,4 123,1 124,7 124,8 124,9 124,8 126,9
032 Gränsbevakningsväsendet 122,8 121,5 123,2 123,2 123,3 122,4 124,4
033 Övriga, inrikesministeriet 127,2 125,5 127,3 127,8 128,4 128,2 129,9
04 Försvarsministeriet 118,1 116,9 118,2 118,5 118,8 118,8 120,0
05 Finansministeriet 121,6 121,4 121,6 121,6 121,8 123,6 124,1
06 Undervisningsministeriet 122,1 121,6 122,2 122,3 122,5 123,2 124,1
061 Universitet, högskolor 122,3 121,7 122,3 122,4 122,6 123,2 124,2
062 Övriga, undervisningsministeriet 122,1 121,6 122,1 122,2 122,4 123,2 124,0
07 Jord- och skogsbruksministeriet 118,3 117,4 118,3 118,5 118,9 119,4 120,2
08 Kommunikationsministeriet 131,7 131,1 131,7 131,7 132,2 133,0 133,1
09 Arbets- och näringsministeriet 118,7 118,1 118,9 118,9 119,0 119,3 120,3
10 Social- och hälsovårdsministeriet 115,0 114,7 115,0 115,1 115,2 116,9 117,1
11 Miljöministeriet 129,7 127,9 129,9 130,3 130,9 130,6 132,7
SSS TOTALT 120,9 120,4 121,0 121,1 121,3 122,4 123,1
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 09 1734 3369, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 3.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/02/jmhi_2013_02_2013-09-03_tau_004_sv.html