Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100

Kvartal, index 2013 2014 1)
2013 I II III IV 2014 I II III IV
01 Allmän förvaltning 126,4 125,1 126,7 126,8 127,1 128,7 128,2 128,5 128,9 129,2
02 Utrikesministeriet 120,2 119,7 120,3 120,3 120,4 123,0 122,8 122,9 123,1 123,2
03 Inrikesministeriet 125,7 124,6 126,3 126,1 126,0 127,2 126,6 126,9 127,4 127,7
031 Polisen 125,4 124,4 126,0 125,7 125,6 126,5 126,0 126,3 126,8 127,1
032 Gränsbevakningsväsendet 122,9 121,9 123,5 123,2 123,0 124,0 123,4 123,7 124,2 124,5
033 Övriga, inrikesministeriet 129,8 128,2 130,0 130,2 130,6 132,6 132,1 132,3 132,8 133,2
04 Försvarsministeriet 119,7 118,7 119,9 119,9 120,1 121,7 121,3 121,6 122,0 122,2
05 Finansministeriet 124,0 123,6 124,1 124,1 124,2 125,4 125,1 125,2 125,6 125,6
06 Undervisningsministeriet 123,8 123,1 124,0 124,0 124,2 125,4 125,0 125,2 125,7 125,8
061 Universitet, högskolor 123,9 123,1 124,1 124,2 124,3 125,6 125,1 125,3 125,9 126,0
062 Övriga, undervisningsministeriet 123,8 123,1 123,9 124,0 124,2 125,3 124,9 125,1 125,6 125,7
07 Jord- och skogsbruksministeriet 120,1 119,4 120,2 120,2 120,6 121,6 121,3 121,6 121,8 121,9
08 Kommunikationsministeriet 133,3 133,0 133,0 133,3 133,7 134,7 134,8 134,8 135,0 134,3
09 Arbets- och näringsministeriet 120,5 119,3 120,6 120,9 121,3 122,5 122,2 122,4 122,6 122,8
10 Social- och hälsovårdsministeriet 117,1 116,9 117,1 117,1 117,2 118,2 118,1 118,2 118,3 118,2
11 Miljöministeriet 132,5 130,8 132,8 133,0 133,3 134,7 134,2 134,4 135,0 135,4
SSS TOTALT 123,0 122,4 123,1 123,2 123,3 124,5 124,2 124,4 124,8 124,8
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2014/04/jmhi_2014_04_2015-02-13_tau_004_sv.html