Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2005=100

Kvartal, index 2015 1) 2016 1)
2015 I II III IV I
0 Totalt, exkl. affärsverken 127,4 127,2 127,2 127,4 127,6 127,8
11 Allmän förvaltning 128,0 128,0 127,9 128,0 128,0 128,4
12 Social- och hälsovård 129,0 128,8 128,9 129,2 129,3 129,7
121 Socialvård 128,7 128,4 128,5 128,8 128,9 129,4
122 Hälsovård 129,3 129,0 129,1 129,4 129,5 129,9
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 126,8 126,6 126,6 127,0 127,1 126,7
131 Undervisningsverksamhet 127,1 126,9 127,0 127,3 127,4 126,8
132 Kulturverksamhet 125,2 124,9 125,1 125,4 125,6 125,8
14 Övriga tjänster 120,7 120,8 120,5 120,5 120,9 120,6
15 Affärsverksamhet 122,5 122,6 122,4 122,2 122,9 122,4
4 Affärsverken 121,8 122,1 121,8 121,7 121,5 121,5
Totalt, inkl. affärsverken 126,9 126,7 126,7 126,9 127,1 127,2
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2016/01/jmhi_2016_01_2016-06-16_tau_002_sv.html