Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100

Kvartal, index 2015 1) 2016 1)
2015 I II III IV I
01 Allmän förvaltning 129,9 129,6 129,8 130,0 130,3 129,6
02 Utrikesministeriet 124,9 124,8 124,9 124,9 125,1 124,9
03 Inrikesministeriet 129,7 129,8 129,7 129,6 129,7 128,7
031 Polisen 129,3 129,6 129,3 129,2 129,2 127,8
032 Gränsbevakningsväsendet 126,8 127,1 126,8 126,6 126,7 126,9
033 Övriga, inrikesministeriet 134,0 133,7 133,8 134,0 134,5 133,8
04 Försvarsministeriet 125,7 124,4 125,3 126,0 127,0 126,3
05 Finansministeriet 125,8 125,8 125,8 125,9 125,9 126,0
06 Undervisningsministeriet 125,7 125,4 125,5 125,8 125,9 125,4
061 Universitet, högskolor 126,0 125,7 125,9 126,1 126,3 125,7
062 Övriga, undervisningsministeriet 125,5 125,2 125,4 125,6 125,7 125,2
07 Jord- och skogsbruksministeriet 121,6 121,3 121,6 121,6 121,8 121,3
08 Kommunikationsministeriet 133,6 133,6 134,3 133,6 133,0 132,1
09 Arbets- och näringsministeriet 122,7 122,5 122,7 122,7 122,9 122,3
10 Social- och hälsovårdsministeriet 116,9 116,8 116,9 116,9 116,9 117,1
11 Miljöministeriet 136,9 136,4 136,6 137,0 137,5 137,1
SSS TOTALT 125,0 124,8 125,0 125,0 125,2 124,9
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2016/01/jmhi_2016_01_2016-06-16_tau_004_sv.html