Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet

Prisindex för offentliga utgifter 2016, 3:e kvartalet

2016
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik