Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q1/2017 (preliminär)

Förvaltningsområde Index Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,2 -1,0 -0,6
01 Allmän förvaltning 110,9 -1,8 -1,3
02 Utrikesministeriet 113,6 -0,1 0,0
03 Inrikesministeriet 109,7 -1,4 -0,9
031 Polisen 109,2 -1,6 -1,0
032 Gränsbevakningsväsendet 109,0 -1,5 -1,0
033 Övriga, Inrikesministeriet 111,5 -1,2 -0,7
04 Försvarsministeriet 114,7 -1,4 -1,0
05 Finansministeriet 110,0 -0,8 -0,5
06 Undervisningsministeriet 107,0 -1,9 -1,6
062 Undervisningsministeriet - övriga 107,0 -1,9 -1,6
07 Jord- och skogsbruksministeriet 112,2 -0,4 0,6
08 Kommunikationsministeriet 112,6 0,1 1,4
09 Arbets- och näringsministeriet 110,5 -1,0 -0,5
10 Social- och hälsovårdsministeriet 106,3 -1,0 -0,9
11 Miljöministeriet 111,5 -1,1 -0,4

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q1/2017 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/01/jmhi_2017_01_2017-06-16_tau_004_sv.html