Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q2/2018 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 110,0 0,5 0,6
01 Allmän förvaltning 112,2 0,9 1,0
02 Utrikesministeriet 114,6 0,4 0,8
03 Inrikesministeriet 111,3 1,0 1,1
031 Polisen 110,9 1,0 1,1
032 Gränsbevakningsväsendet 110,4 1,1 0,9
033 Övriga, Inrikesministeriet 113,0 0,7 1,1
04 Försvarsministeriet 116,7 0,9 1,2
05 Finansministeriet 110,7 0,5 0,6
06 Undervisningsministeriet 107,7 0,7 0,6
062 Undervisningsministeriet - övriga 107,7 0,7 0,6
07 Jord- och skogsbruksministeriet 113,4 0,5 0,8
08 Kommunikationsministeriet 114,4 0,6 1,7
09 Arbets- och näringsministeriet 111,5 0,6 0,7
10 Social- och hälsovårdsministeriet 106,5 0,1 0,2
11 Miljöministeriet 112,8 0,8 1,0

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q2/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/02/jmhi_2018_02_2018-09-11_tau_004_sv.html