Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q3/2018 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 100,4 0,6 1,9
11 Allmän förvaltning 100,5 0,5 1,6
12 Social- och hälsovård 100,8 0,5 1,9
121 Socialvård 100,9 0,5 1,9
122 Hälsovård 100,7 0,5 1,9
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 99,1 0,4 1,5
131 Undervisningsverksamhet 98,9 0,4 1,5
132 Kulturverksamhet 100,4 0,4 1,4
14 Övriga tjänster 100,8 0,5 1,8
15 Affärsverksamhet 102,7 0,6 2,7

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q3/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/03/jmhi_2018_03_2018-11-30_tau_002_sv.html