Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2018 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 100,6 0,2 1,1
1. Konsumtionsutgifter 101,6 0,2 1,7
1.1. Löner och övriga personalkostnader 100,3 0,2 2,9
1.1.1. Löner och arvoden 103,3 0,2 3,1
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 86,8 0,1 1,5
1.2. Betalda pensioner 101,2 0,0 0,6
1.3. Varor och tjänster 103,5 0,3 1,7
2. Transfereringar 100,2 0,2 0,9
2.1. Transfereringar till kommuner 100,4 0,2 1,3
2.2. Transfereringar till näringslivet 104,9 0,3 2,3
2.3. Transfereringar till hushåll 98,9 0,0 0,1
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 99,6 0,2 0,9
2.5. Betalningsandelar till EU 100,6 0,0 0,2
2.6. Transferering till utlandet 100,6 0,0 0,2
3. Realinvesteringar 101,6 0,0 0,1
4. Finansinvesteringar 104,9 0,3 2,3
5. Övriga utgifter 102,8 0,4 1,3

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/04/jmhi_2018_04_2019-02-13_tau_003_sv.html