Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 266 1 525 33 059 9 5 33
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 020 1 411 20 257 9 5 33
S.112 Bostadssamfund 247 115 12 803 . 1) . 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 1 057 505 9 796 . . .
S.13 Offentlig sektor 4 22 37 . . 0
S.14 Hushåll 75 86 5 827 5 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . 188 . . . .
S.2 Utlandet 141 314 6 978 . . .
Sektorer sammanlagt 2 543 2 639 55 697 14 8 34
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2019/02/jyev_2019_02_2019-09-27_tau_002_sv.html