Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2019, 2:a kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2018, 3:e kvartalet

2018
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik