Finlands officiella statistik

Materialflöden i samhällsekonomin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den inhemska materialkonsumtionen 191 miljoner ton år 2018
14.11.2019
Den inhemska materialkonsumtionen uppgick oförändrat till 191 miljoner ton. Användningen av trä ökade med fem miljoner ton och uppgick till 49 ton år 2018.

Nästa offentliggörande:
3.12.2020

Beskrivning: Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Denna materialmängd samt dess förhållande till andra totalstorheter beskriver beroendet av material inom samhällsekonomin och det tryck som den ekonomiska verksamheten riktar mot miljön. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utvecklingen av förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den materialmängd som behövs för dess produktion. I statistiken över materialflöden i samhällsekonomin har användningsmängderna av olika materialflöden såsom sten, olja, trä räknats ihop. Det innebär dock att totalstorheterna i räkenskaperna över materialflöden inte direkt visar intensiteten eller kvaliteten när det gäller den miljöbelastning som ekonomiska aktiviteter förorsakat.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/index_sv.html