Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Förtroendet bland konsumenterna sjunker, men är fortfarande på en stark nivå
27.9.2018
Konsumenternas förtroendeindikator var i september 20,2, då den i augusti var 21,5 och i juli 22,0. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3 - 18 september 1 104 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
29.10.2018

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html