Finlands officiella statistik

Konsumenternas förtroende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende försvagades i mars - tilltro till den egna ekonomin
27.3.2020
Konsumenternas förtroendeindikator var i mars -7,1 medan den i februari var -4,5 och i januari -4,6. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,3. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 2-19 mars av 1 053 personer bosatta i Finland. Huvudparten av svaren erhölls före den 13 mars, dvs. innan regeringens begränsande åtgärder i anslutning till coronaviruspandemin. Statistikcentralen publicerar i april de egentliga enkätuppgifterna om inverkan av pandemin på ekonomin .

Nästa offentliggörande:
27.4.2020

Beskrivning: Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: konsumenternas förtroende, konsumenter, konsumtion, förtroendeindikator, ekonomiska förväntningar, penninganvändning, sparande, låntagning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De långa tidsserierna för konsumenternas förtroende har publicerats på nytt med en nivåkorrigering
13.1.2020
Tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende är igen tillgängliga fr.o.m. år 1995: databastabellen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html