Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenterna litar på Finlands ekonomi och på mindre arbetslöshet
27.4.2018
Konsumenternas förtroendeindikator var i april 23,2 medan den i mars var 24,7 och i februari 25,8. Under februari - mars var siffrorna de högsta i den 30-åriga mäthistorien. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 21,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,4. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3 - 18 april 1 140 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
28.5.2018

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html

Dela