Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende på rekordnivå i mars
27.3.2017
Konsumenternas förtroende för ekonomin har förstärkts ytterligare. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 22,9 medan den i februari var 20,8 och i januari 21,0. Siffran för mars är den högst uppmätta - lika hög var den i september 2010. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 10,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1 - 17 mars 1 191 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.4.2017

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Fr.o.m. statistikåret 2011 publicerar Statistikcentralen inte längre Konsumentbarometern efter landskap i sin nuvarande form
20.1.2011
Landskapsvisa kvartalsuppgifter om de centrala nettotalen för åren 1995-2010 finns tillgängliga i databastabellen under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometern landskapvis.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html

Dela