Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas stämningar ljusare än någonsin
29.1.2018
Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 24,2, då den i december var 24,0. Siffran för januari är den högsta i mätningshistorien. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 21,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,3. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2 - 19 januari 1 195 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.2.2018

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html

Dela