Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 2:a kvartalet

Fastighetspriser 2005, 4:e kvartalet

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden