Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 1:a kvartalet

Fastighetspriser 2005, 4:e kvartalet

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden