Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 14.6.2007

Ändring i det statistiska offentliggörandet 14.6.2007

Uppgifterna i statistiken Fastighetspriser, som Statistikcentralen publicerade 14.6.2007, innehåller brister som beror på metodrevideringen. På grund av ändringen av beräkningssätten är uppgifterna inte jämförbara med tidigare offentliggöranden. Nya, jämförbara uppgifter publiceras torsdagen den 21 juni 2007.

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2007/01/kihi_2007_01_2007-06-14_tie_001_sv.html