Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2008, 3:e kvartalet

2008
3:e kvartalet
Offentliggöranden