Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden