Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2010, 4:e kvartalet

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden