Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2018, 4:e kvartalet

Fastighetspriser 2012, 4:e kvartalet

2012
4:e kvartalet
Offentliggöranden