Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 2:a kvartalet

Fastighetspriser 2012, 4:e kvartalet

2012
4:e kvartalet
Offentliggöranden