Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2013, 2:a kvartalet

2013
2:a kvartalet
Offentliggöranden