Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 13.12.2013

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 0,6 procent

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under tredje kvartalet 2013 i hela landet med i genomsnitt 0,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,7 procent på årsnivå, medan de sjönk med 1,1 procent i övriga Finland. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 491 euro under tredje kvartalet 2013. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 2 922 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 405 euro.

Under tredje kvartalet 2013 steg priserna på småhustomter i hela landet med 6,2 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 1,5 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 17,3 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 2 277 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under tredje kvartalet 2013 i hela landet med 1,5 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal var priserna nästan oförändrade. Uppgifterna om priserna på nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2013/03/kihi_2013_03_2013-12-13_tie_001_sv.html