Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden