Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2014, 4:e kvartalet

2014
4:e kvartalet
Offentliggöranden