Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 4.9.2015

Priserna på gamla egnahemshus steg under april-juni med 1,9 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under andra kvartalet år 2015 i hela landet med i genomsnitt 1,9 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 11,3 procent från motsvarande period året innan och i övriga Finland med 0,8 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 3,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 4.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 2:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2015/02/kihi_2015_02_2015-09-04_tie_001_sv.html