Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 11.3.2016

Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 1,1 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under fjärde kvartalet år 2015 i hela landet med i genomsnitt 1,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,5 procent från motsvarande period året innan och i övriga Finland med 0,8 procent. Jämfört med föregående kvartal var priserna på gamla egnahemshus nästan oförändrade i hela landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3472, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 11.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2015/04/kihi_2015_04_2016-03-11_tie_001_sv.html