Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 5.12.2016

Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 3,1 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under tredje kvartalet år 2016 i hela landet med i genomsnitt 3,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 9,6 procent och i övriga Finland med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2016/03/kihi_2016_03_2016-12-05_tie_001_sv.html