Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden