Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 2:a kvartalet

Fastighetspriser 2020, 1:a kvartalet

2020
1:a kvartalet
Offentliggöranden