Finlands officiella statistik

Stenkolsförbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stenkolsförbrukningen minskade med 3 procent år 2018
31.1.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen i fjol med 3 procent från året innan. Totalt användes 3,1 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det 79 petajoule (PJ). Jämfört med medeltalet för 2000-talet var stenkolsförbrukningen 31 procent lägre.

Nästa offentliggörande:
30.4.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, energi, energiförbrukning, stenkol.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Stenkolsförbrukningens uppgifterna har reviderad
28.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/index_sv.html