Julkaistu: 11.2.2016

Oppilaitosten määrä laski edelleen, lakkautuksia eniten Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa oli toiminnassa 748 koulutuksen järjestäjää ja 3 483 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,87 miljoonaa opiskelijaa. Kaikkien oppilaitosten määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 16 prosenttia. Peruskouluja oli vuonna 2010 lähes 2 800, kun vuoden 2014 lopussa niitä oli toiminnassa enää vajaat 2 400.

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2010-2015

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2010-2015
Sisältää oppilaitostyypit 11,12 ja 19

Koulutuksen järjestäjiä oli 10 vähemmän kuin vuonna 2014. Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 6 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2015 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 7 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 145 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2015

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 397 -102 526 800
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 85 -14 4 700
15 Lukiot 350 -16 113 100
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 - 27 800
21 Ammatilliset oppilaitokset 102 -3 169 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - 5 300
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 29 -3 34 200
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 26 - 37 000
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 200
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 -6 ..
41 Ammattikorkeakoulut 26 - 143 600
42 Yliopistot 14 - 160 700
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 900
61 Musiikkioppilaitokset 86 -1 64 000
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 5 200
63 Kansanopistot 76 -1 17 400
64 Kansalaisopistot 185 0 495 000
65 Opintokeskukset 12 1 33 100
66 Kesäyliopistot 20 - 28 800
99 Muut oppilaitokset 6 - 500
Yhteensä 3 483 -145 1 868 000
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2015.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2015 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Peruskouluja oli toiminnassa 2 397 ja niissä opiskeli yhteensä 526 800 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 85 ja niissä oli 4 700 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 123. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 24, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 51 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 48. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Peruskouluista 71 prosenttia oli vuosiluokkia 1–6 käsittäviä alakouluja, 12 prosenttia vuosiluokkia 7–9 käsittäviä yläkouluja ja 17 prosenttia vuosiluokkia 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Peruskouluista alle 50 oppilaan kouluja oli 17 prosenttia ja yli 500 oppilaan kouluja oli 9 prosenttia.

Vuoden 2015 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,28 miljoonaa opiskelijaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, esi- ja peruskouluopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, yliopistokoulutus ja oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastojen internet-sivuilla.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (328,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2015/kjarj_2015_2016-02-11_tie_001_fi.html