Finlands officiella statistik

Utbildningsanordnare och läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet grundskolor fortsatte minska, läroanstalterna större än tidigare
12.2.2020
Korrigering 21.8.2020 . De korrigerade punkterna är markerade med rött. 

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter beskriver nätverket av de utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn samt förändringar i dem under året. Dessutom innehåller den uppgifter om läroanstalternas adresser samt det totala antalet studeranden i skolan per den 20 september.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: grundskola, gymnasium, högskolor, läroavtalsutbildning, läroinrättningar, studerande, universitet, utbildning, utbildningsanordnare, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/index_sv.html