Finlands officiella statistik

Avbrott i utbildningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Färre avbröt sin utbildning
17.3.2017
Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,1 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2014/2015. Jämfört med året innan minskade avbrotten inom gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning medan de var oförändrade inom yrkesutbildning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
14.3.2018

Beskrivning: Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, skolavhoppare, studerande, studieavbrott, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html

Dela