Finlands officiella statistik

Avbrott i utbildningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Studieavbrotten minskade ytterligare
14.3.2018
Avbrott i studierna som leder till examen minskade från året innan både inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskole- och universitetsutbildning under läsåret 2015/2016. Av de studerande avbröt 5,0 procent studierna och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning. Avbrotten i utbildningen minskade redan för fjärde året i rad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
14.3.2019

Beskrivning: Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, skolavhoppare, studerande, studieavbrott, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html