Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2020, december

Handelsflottan 2020, oktober

2020
oktober
Offentliggöranden