Satelliträkenskaper för kultur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2017, även om spelbranschen infördes i satelliträkenskaperna för kultur
16.10.2019
I tidsserien som baserar sig på nya beräkningar minskade kulturens andel av ekonomin något år 2017 jämfört med året innan, dvs. andelen av bruttonationalprodukten var 3,4 procent (3,5 procent år 2016). I de nyaste beräkningarna för satelliträkenskaperna för kultur har man beaktat både korrigeringen av tidsserien i nationalräkenskaperna och överföring av näringsgren i fråga om vissa företag inom spelbranschen. I och med att spelbranschen infördes i beräkningarna har den tidigare ständigt sjunkande trenden under de senaste åren varit ökande och först år 2017 har kulturens andel av ekonomin - mätt med både produktion och förädlingsvärde - börjat minska. Kulturens andel av sysselsatta har minskat ständigt och i och med nya beräkningar har andelen av sysselsatta minskat under de senaste åren och blivit lägre än andelen av produktionen och förädlingsvärdet.

Nästa offentliggörande:
7.10.2020

Beskrivning: Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har. Tillsvidare finns ingen internationellt etablerad metod för produktionen av satelliträkenskaper för kultur, men de räkenskaper som sammanställts i Finland följer i stor utsträckning samma metoder som används för satellitkontot för turism där utvecklingen skett genom internationellt samarbete. Satelliträkenskaper för kultur har sammanställts i flera länder och den egentliga metoden är i regel ganska likadan, men t.ex. valet av näringsgrenar avviker mellan olika länder. Därför är resultaten från olika länder inte direkt jämförbara. För satelliträkenskaperna för kultur används också namnet kultursatellit.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nationalräkenskaper, kultur, satelliträkenskaper för kultur.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/index_sv.html