Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 1,2 procent från året innan
14.8.2018
Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 1,6 procent i juni jämfört med juni 2017. Försäljningen inom partihandeln ökade med 1,7 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 1,2 procent. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 3,3 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,0 procent från året innan. Försäljningen inom bilhandeln ökade med 2,2 procent jämfört med juni år 2017.

Nästa offentliggörande:
24.8.2018

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för omsättning inom handeln byts ut
9.3.2018
Inom omsättningsindexen för handeln övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html