Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i december med 2,6 procent från året innan
14.2.2018
Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,6 procent i december jämfört med december 2016. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 2,1 procent och inom varuhushandeln med 5,7 procent. Försäljningen inom partihandeln ökade i december med 1,5 procent från året innan. Inom bilhandeln minskade däremot försäljningen under samma tidpunkt med 2,3 procent. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 1,5 procent från december 2016.

Nästa offentliggörande:
26.2.2018

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom detaljhandeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari
15.1.2018
I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html

Dela