Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i november med 3,6 procent från året innan
15.1.2019
Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 2,9 procent i november jämfört med november 2017. Försäljningen inom partihandeln ökade med 3,9 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 3,6 procent. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 4,2 procent och inom varuhushandeln med 2,7 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom bilhandeln minskade däremot med 2,8 procent jämfört med november år 2017.

Nästa offentliggörande:
24.1.2019

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari
15.1.2019
I samband med statistikpublikationen i januari 2019 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html