Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäljningen ökade i augusti inom handelns alla näringsgrenar
12.10.2018
Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 4,5 procent i augusti jämfört med augusti 2017. Bland näringsgrenarna inom handeln ökade försäljningen mest inom bilhandeln, med totalt 8,2 procent. Försäljningen inom partihandeln ökade under samma tidpunkt med 4,5 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 2,8 procent. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 4,0 procent och inom varuhushandeln med 1,9 procent jämfört med augusti år 2017.

Nästa offentliggörande:
25.10.2018

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för omsättning inom handeln byts ut
9.3.2018
Inom omsättningsindexen för handeln övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html