Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, oktober

Publicerad: 15.3.2010

Antalet konkurser minskade i januari 2010

I januari anhängiggjordes 246 konkurser, vilket är 40 konkurser färre än under motsvarande period året innan. I januari 2010 var antalet anhängigjorda konkurser på samma nivå som i januari 2008, då vi ännu inte gått in i en recession. Av de granskade huvudnäringsgrenarna minskade antalet konkurser mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes i januari 39 konkurser, vilket är 21 färre än året innan. Antalet anställda i alla företag som sökts i konkurs var totalt 1 140, vilket är 4 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser i januari 1986–2010

Anhängiggjorda konkurser i januari 1986–2010

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda i januari 2010 och 2009

  Konkurser januari 2010 Antalet anställda, januari 2010 Konkurser januari 2009 Antalet anställda, januari 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 6 12 3 14
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 27 160 37 178
Byggverksamhet 70 451 76 511
Handel 39 109 60 183
Transport och magasinering 24 89 18 59
Hotell- och restaurangverksamhet 14 56 16 71
Övriga tjänster 62 259 60 155
Näringsgrenen okänd 4 4 16 16
Konkurser / anställda totalt 246 1 140 286 1 187

Källa: Konkurser 2010, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/01/konk_2010_01_2010-03-15_tie_001_sv.html