Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, december

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-mars 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-03/2011 Antalet anställda 01-03/2011 Konkurser 01-03/2010 Antalet anställda 01-03/2010
Nylands landskap 266 1 085 271 1 220
Egentliga Finlands landskap 112 339 79 300
Satakunta landskap 38 401 47 419
Egentliga Tavastlands landskap 25 98 21 84
Birkalands landskap 79 547 69 305
Päijänne-Tavastlands landskap 20 82 31 461
Kymmenedalens landskap 23 64 25 100
Södra Karelens landskap 26 101 18 99
Södra Savolax landskap 20 81 22 149
Norra Savolax landskap 25 76 30 105
Norra Karelens landskap 19 53 14 78
Mellersta Finlands landskap 36 91 26 157
Södra Österbottens landskap 43 151 26 63
Österbottens landskap 29 56 23 119
Mellersta Österbottens landskap 16 56 20 86
Norra Österbottens landskap 58 221 56 402
Kajanalands landskap 8 34 10 17
Lapplands landskap 23 55 17 68
Åland 4 12 1 7
TOTALT 870 3 603 806 4 239

Källa: Konkurser 2011, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.05.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-mars 2011 och 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/03/konk_2011_03_2011-05-16_tau_001_sv.html