Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, december

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-augusti 2011 och 2010

LANDSKAP Konkurser 01-08/2011 Antalet anställda 01-08/2011 Konkurser 01-08/2010 Antalet anställda 01-08/2010
Nylands landskap 603 3 141 626 2 787
Egentliga Finlands landskap 244 891 170 641
Satakunta landskap 88 554 100 626
Egentliga Tavastlands landskap 57 243 65 293
Birkalands landskap 156 1 069 156 720
Päijänne-Tavastlands landskap 52 314 75 672
Kymmenedalens landskap 54 210 70 343
Södra Karelens landskap 49 205 44 338
Södra Savolax landskap 58 283 53 270
Norra Savolax landskap 75 301 68 294
Norra Karelens landskap 41 134 37 143
Mellersta Finlands landskap 86 345 63 277
Södra Österbottens landskap 89 273 65 398
Österbottens landskap 62 190 59 339
Mellersta Österbottens landskap 37 189 31 134
Norra Österbottens landskap 146 510 123 735
Kajanalands landskap 30 106 23 75
Lapplands landskap 59 201 52 259
Åland 7 21 1 7
TOTALT 1 993 9 180 1 881 9 351

Källa: Konkurser 2011, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari-augusti 2011 och 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/08/konk_2011_08_2011-09-30_tau_001_sv.html