Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2020, april

Publicerad: 20.3.2019

Antalet konkurser minskade med 15,3 procent under januari–februari 2019 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 2019 totalt 447 konkurser, dvs. 81 konkurser (15,3 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 2 081, vilket är 399 personer (16,1 procent) färre än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 135, vilket är 23 konkurser (14,6 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (118,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2019/02/konk_2019_02_2019-03-20_tie_001_sv.html