Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, september

Publicerad: 15.5.2019

Antalet konkurser minskade med 6,5 procent under januari–april 2019 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 2019 totalt 895 konkurser, dvs. 62 konkurser (6,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 4 196, vilket är 540 personer (11,4 procent) färre än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 265, vilket är 32 konkurser (10,8 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggverksamhet och handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen jordbruk, skogsbruk och fiske. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 8 konkurser fler än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2019/04/konk_2019_04_2019-05-15_tie_001_sv.html